Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
herbacianeherezje
3262 dbc3
herbacianeherezje
6877 a81b 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viadyingfordance dyingfordance
herbacianeherezje
Wyszło na wasze: to, kim się było, u ludzi większe ma znaczenie niż to, kim się jest.
— Andrzej Sapkowski - ' Sezon burz '
Reposted fromwetryagain wetryagain viatilde tilde
herbacianeherezje
herbacianeherezje
5327 2f98
Reposted fromXandir Xandir viaMissDeWorde MissDeWorde
8196 bd3e
Reposted fromdeviate deviate viagoraca-czekolada goraca-czekolada
herbacianeherezje
herbacianeherezje
4736 dbb6 500
Reposted fromeryawen eryawen viaemeraldgirl emeraldgirl
herbacianeherezje
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaIriss Iriss
herbacianeherezje
Żyjemy na walizkach ze samym sobą.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromborn2die born2die viacytaty cytaty
herbacianeherezje
1676 f323 500
Reposted fromfungi fungi vialucidumintervallum lucidumintervallum
herbacianeherezje
9734 a877
Reposted fromvagnao vagnao viaaffia affia
herbacianeherezje
Ma pani rację. Nienawiść jest dobra: gorąca, solidna, pewna. Nienawiść to nie to co miłość, nie można w nią wątpić. Nigdy. Nie znam nic pewniejszego niż nienawiść. To jedyne uczucie, na którym się człowiek nie zawiedzie. (...) Tak, tak. Zamiana miłości na nienawiść jest w sumie bardzo korzystna. 
— Éric-Emmanuel Schmitt, "Tektonika uczuć"
herbacianeherezje
3609 cf0e 500
herbacianeherezje
The Black Sea at Night - Ivan Aivazovsky, 1879
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life viajok jok
herbacianeherezje
8147 e48b
Reposted frompesy pesy viajedziemydoraju jedziemydoraju
2063 031a 500

 

Reposted fromMLKtoSCL MLKtoSCL viajok jok
herbacianeherezje
6078 81a2
Reposted frommental-cat mental-cat viajok jok
herbacianeherezje
Oszaleć, zabić się czy ciągnąć dalej?
— Charles Bukowski
herbacianeherezje
0536 1b1d
<3
Reposted fromfelicka felicka viaWeroniikaa Weroniikaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl